Home All’IT&CMA di Bangkok numeri record e Thailandia sotto i riflettori 2) Charamporn Jotiskasthira, Presidente Thai Airways, Nopparat Maythaveekulchai, presidente TCEB e Darren Ng, CEO TTG Asia Media_300x200

2) Charamporn Jotiskasthira, Presidente Thai Airways, Nopparat Maythaveekulchai, presidente TCEB e Darren Ng, CEO TTG Asia Media_300x200

IDEE DI VIAGGIO

X